PUDAMA met Kverneland Optima TFprofi SX Hoge opbrengst met minder kunstmest bij het zaaien van maïs

Besparingen van ten minste 25% mogelijk: Systematische toediening van meststoffen bij het zaaien van maïs.

PUDAMA met Kverneland Optima TFprofi SX  Hoge opbrengst met minder kunstmest bij het zaaien van maïs

De uitdagingen in de duurzame landbouw worden steeds groter. En als de tijden moeilijk worden, zit er maar één ding op: innovatief denken. Bijvoorbeeld nadenken over hoe je met minder input dezelfde of zelfs een hogere opbrengst kunt behalen.

PUDAMA, ontwikkeld door Kverneland Group Soest GmbH in samenwerking met de Universiteit Keulen, is nu aan pers en het publiek getoond in het veld.

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Machine-0003-h2cos0s1r5

Van minder naar meer

PUDAMA staat voor het systematisch en gericht toedienen van kunstmest tijdens het zaaien van maïs. Het maakt het mogelijk maïs nauwkeurig te zaaien met een specifieke aanbrenging van startmeststoffen precies onder het maïszaadje waar dat nodig is.

 Het PUDAMA-voordeel van een gerichte puntbemesting dichtbij de gezaaide maïszaden in plaats van een conventionele volveldse rijenbemesting is een veel betere opname van de meststoffen door de wortels van de maïsplanten. Dit vermindert de hoeveelheid beschikbare startmeststof tussen de maïsrijen en vermindert de uitspoeling van nitraat en fosfaat in het oppervlaktewater. Op basis van het onderzoek van Dr. Max Bouten, werkzaam bij de universiteit Keulen, is aangetoond dat met PUDAMA ten minste 25 % van de startmeststof kan worden bespaard in vergelijking met de conventionele maïsteelt en dat tegelijkertijd het opbrengstpotentieel behouden blijft. PUDAMA maakt efficiënter gebruik van voedingstoffen mogelijk en draagt daardoor bij aan een duurzamere productie van maïs door de bescherming van bodem, water en lucht.

 

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Soil-0004-h2csxm461k

Het PUDAMA-principe

De meststof wordt via het vernieuwde kunstmestkouter toegediend in de grond. In het kanaal van het kunstmestkouter is een kleine borstel gemonteerd met een luchtventiel er naast. Deze borstel zorgt er voor dat de meststof wordt opgevangen voordat het de grond in gaat. De kunstmest doseerunit van de machine draait continu door. De meststof hoopt zich op in het kanaal van het kunstmestkouter. Een permanente hoge druk luchtstroom is via een kleine slang verbonden met de het luchtventiel. Dit ventiel opent periodiek, afhankelijk van de signalen van het opto-elektronische regelsysteem van het zaaihuis. De onderbreking van de luchtstroom wordt met regelmatige tussenpozen door het ventiel geregeld. Wanneer de luchtstroom wordt gestopt, blijft de meststof op de borstel liggen. Wanneer de luchtstroom weer op gang komt, wordt de meststof in de grond geschoten. Naarmate de meststof zich op de borstel verzamelt, wordt deze als neerslag in de grond geschoten. De frequentie waarmee het ventiel open en dicht gaat, hangt o.a. af van de rijsnelheid van de tractor en de zaaiafstand in de rij. Een werksnelheid tot 15 km/h bij de Optima SX PUDAMA betekent een frequentie van maximaal 25 kunstmestgiften per seconde.

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Skizze-0005-h2ct9rlddf

Hoge besparingen

Met technologie zoals de Optima TFprofi SX PUDAMA precisiezaaimachine kunnen landbouwers veel geld besparen door de kosten voor kunstmest, transport en werk te verminderen. Bijvoorbeeld, als een loonwerker 300ha maïs zaait met een gewone volveldse rijenbemesting van 150 kg kunstmest per ha, dan zou deze loonwerker met het PUDAMA-systeem 37,5kg/ha aan kunstmest kunnen besparen. Dat betekent een besparing van maar liefst 11.250 kg aan kunstmest..

Kunstmestbesparing beschermt het milieu door het gebruik van grondstoffen, waaronder energie voor de productie van kunstmest, te verminderen en tegelijk de productiekosten van de landbouwbedrijven te verlagen en de voedselproductie veilig te stellen. 

KV-Optima-TFprofi-SX-PUDAMA-Trials-0002-h2ct2hc589

Als erkenning voor deze innovatie werd PUDAMA onderscheiden met de NRW Efficiency Award 2021 voor grondstofbesparende productontwikkeling, milieuvriendelijke productie en gereduceerde milieubelasting tijdens de levensduur van het product, alsmede de uitgebreide recyclebaarheid.

De Kverneland Optima TFprofi SX met PUDAMA zal in beperkte oplage beschikbaar zijn voor seizoen 2023 om u in het veld te overtuigen en zal volledig in productie genomen worden voor seizoen 2024. Het PUDAMA systeem zal in de toekomst ook beschikbaar zijn voor andere Optima modellen.