Informatie over Privacy en Cookies

Kverneland Group, met inbegrip van de merken Kverneland en Vicon, is een dochteronderneming van Kubota Holding Europe B.V.  

OVER KUBOTA EN DE MANIER WAAROP WE MET PRIVACY OMGAAN

Kubota Holdings Europe B.V. en zijn dochterondernemingen en aan Kubota Holdings Europe B.V. gelieerde bedrijven (gezamenlijk “Kubota”) nemen uw privacy serieus. Kubota begrijpt dat transparantie en respect de basis vormen voor langdurige relaties en doet daarom al het redelijkerwijs mogelijke om de gegevens die u aan ons verstrekt te beschermen.

In deze Privacyverklaring wordt vermeld welke soorten persoonlijke gegevens wij verzamelen, hoe wij de gegevens gebruiken, met wie we ze delen en de keuzes die u hebt ten aanzien van ons gebruik van de gegevens. We beschrijven tevens de maatregelen die wij nemen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen en hoe u contact met ons kunt opnemen over onze privacyprocedures.

Onze privacyprocedures kunnen vanwege de lokale procedures en wettelijke eisen per land waarin we actief zijn verschillen.

1. WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

We verwijzen naar persoonlijke gegevens met de volgende definitie uit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG):

“alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (‘gegevenssubject’); een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, in het bijzonder door verwijzing naar een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel of naar een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van de betreffende natuurlijke persoon”.

2. WIE IS VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonlijke gegevens die Kubota verzamelt en gebruikt. In deze Privacyverklaring wordt met “Kubota”, “we”, “ons” of “onze” verwezen naar Kubota Holdings Europe B.V. en zijn dochterondernemingen en aan Kubota Holdings Europe B.V. gelieerde bedrijven.

Elke Kubota-entiteit die zeggenschap heeft over de manieren waarop uw persoonlijke gegevens worden verzameld en de doeleinden waarvoor uw persoonlijke gegevens worden gebruikt is de relevante “gegevensbeheerder” voor het doel van de toepasselijke lokale wetgeving en de Europese Algemene verordening gegevensbescherming.

De Kubota-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor verzameling en gebruik van uw persoonlijke gegevens voor de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden worden vermeld in de paragraaf "Hoe kunt u contact met ons opnemen?" in dit document, waar u ook in elk geval hun contactgegevens vindt, evenals de contactgegevens van hun Data Protection Officer of Contactpersoon Privacy.

Op onze websites kunnen voor uw gemak en ter uwer informatie links naar andere websites staan. Deze websites kunnen onafhankelijk van Kubota draaien. Gelinkte websites kunnen hun eigen Privacyverklaring of -beleid hebben. We raden u ten zeerste aan deze te lezen als u gelinkte websites bezoekt. Voor zover gelinkte websites die u bezoekt geen eigendom zijn van of worden beheerd door Kubota zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website (met inbegrip van op die website gebruikte ‘cookies’) en het gebruik van de websites of de privacyprocedures van gelinkte websites.

3. HOE WE UW GEGEVENS VERZAMELEN EN GEBRUIKEN

Sommige persoonlijke gegevens verzamelen we rechtstreeks van u, bijvoorbeeld wanneer u de website gebruikt, gebruikmaakt van onze diensten of contact met ons opneemt of we verkrijgen uw persoonlijke gegevens van onze Zakenpartners en aan ons Gelieerde Bedrijven (zoals dealers of distributeurs met wie we een zakelijke relatie hebben) of van de entiteiten waarmee we een overeenkomst hebben gesloten voor marktonderzoek.

Gegevenscategorieën die we van u verzamelen

 • Fysieke locatie en contactgegevens (naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer, faxnummer en klantnummer)
 • Relatiegegevens (gegevens over uw vragen, aankopen, regionale locatie en dealertransacties)
 • Gegevens over machine en gebruik (doel voor gebruik van de machine, conditie van de machine en operationele gegevens van de machine, waaronder gebruiksuren, brandstofverbruik)
 • Financiële gegevens en samengevoegde gegevens (voor- en achternaam, geboortedatum, burgerservicenummer/officieel persoonlijk identificatienummer, e-mailadres, telefoonnummer thuis en mobieletelefoonnummer, evenals bepaalde gegevens over baan, inkomen en kredietgegevens)
 • Gegevens die we online verzamelen. We verzamelen persoonlijke gegevens met automatische middelen, zoals cookies. De gegevens die we op deze manier verzamelen, zijn onder andere: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, verwijzende URL's en gegevens over genomen stappen of interactie met onze digitale activa. Onze websites maken gebruik van Google Analytics (“Google Analytics”), een webanalysedienst van Google, en anonimiseren uw persoonlijke gegevens om gegevensanalyses uit te voeren.

Hoe we verzamelde gegevens gebruiken

We verwerken (verzamelen, bewaren en gebruiken) de gegevens die u verstrekt overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU (AVG). We proberen uw gegevens juist en actueel te houden en ze niet langer te bewaren dan noodzakelijk is. We beloven gegevens te bewaren in overeenstemming met de wet, zoals gegevens die nodig zijn voor inkomstenbelasting en auditdoeleinden.

Het doel voor het verzamelen en verwerken van gegevens

Kubota gebruikt uw Persoonlijke Gegevens om u goederen en diensten te leveren waarom u gevraagd hebt of om u te wijzen op andere producten of diensten, zoals hieronder genoemd.

 • Voldoen aan uw verzoek. Als u de vraag-, wedstrijd- of onderzoeksfunctie op onze websites gebruikt, kunnen we verstrekte gegevens gebruiken in combinatie met andere gegevens die we van u hebben om u een relevant product- en dienstenassortiment te kunnen bieden om beter te kunnen reageren op uw specifieke vragen over producten of diensten of om op klachten te kunnen reageren. Als u de dealerzoekfunctie of de Build-My-Kubota-functie gebruikt, kunnen uw gegevens aan onze dealers worden verstrekt om aan uw verzoek te kunnen voldoen. Controleer of de dealerzoekfunctie of een soortgelijke functie is toegepast. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor dit doel is 'Rechtmatig belang'.
 • Marketing en acties. Kubota kan gegevens die u verstrekt via transacties en via onze websites gebruiken om nieuwe producten en diensten bij u onder de aandacht te brengen. Als wij contact met u willen opnemen voor marketingdoeleinden, dan vragen wij u om aanvullende toestemming. U kunt deze toestemming ook te allen tijde intrekken. Extra informatie vindt u rechts. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor e-marketing is 'Toestemming'.
 • Klantenservice en ondersteuning. We verzamelen en gebruiken gegevens over u om onze klantenservice en ondersteuningsactiviteiten en hieraan gerelateerde transacties te ondersteunen. Dit kunnen onder andere gegevens
  zijn over garantiediensten, financiering of aankoop, productlevering en onderhoudsondersteuning. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor klantenservicedoeleinden is 'Rechtmatig belang'.
 • Sollicitaties. We kunnen gegevens die u online invult via een website of portal van Kubota die/dat hiervoor bedoeld is gebruiken om te bepalen of u in aanmerking komt voor een vacature waarop u hebt gesolliciteerd in overeenstemming met de geadverteerde selectiecriteria en een eventuele relevante privacyverklaring die u te zien hebt gekregen toe u de website of portal gebruikte. De rechtsgrondslag voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens voor sollicitatiedoeleinden is 'Rechtmatig belang'. Er wordt in dit stadium geen speciale categorie gegevens verwerkt.

4. GAAN WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS MET IEMAND ANDERS DELEN?

Kubota kan uw gegevens met de volgende partijen delen:

 • Dealers, zakenpartners die een onderdeel van onze producten leveren en dienstverleners om producten en diensten te leveren met betrekking tot de verkoop van Kubota-producten, interne bedrijfsprocessen of het onderhoud van uw accounts en uitvoeren van uw transacties.
 • Marketingpartners, om u direct te benaderen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.
 • Auditors, regelgevers en andere instanties, indien wettelijk verplicht om uw rechten of eigendom te beschermen in verband met de verkoop van activa en/of het bedrijf.

Derden met wie we uw gegevens delen, zijn verplicht uw gegevens veilig te bewaren en ze alleen te gebruiken om de dienst die zij namens ons aan u verlenen te kunnen verlenen. Als zij uw gegevens niet meer nodig hebben om deze dienst te verlenen, zullen ze de gegevens conform onze procedures verwijderen. Als we uw gevoelige persoonlijke gegevens aan een derde willen doorgeven, doen we dat uitsluitend nadat we uw toestemming hebben verkregen, tenzij we hiertoe wettelijk verplicht zijn en/of dat op een andere rechtsgrondslag doen.

N.B.: we zullen deze verklaring binnenkort updaten om u specifiekere informatie te geven over de categorieën van alle ontvangers met wie we uw persoonlijke gegevens delen.

5. BEWAREN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Kubota bewaart persoonlijke gegevens van gebruikers uitsluitend zolang noodzakelijk en evenredig voor het verwerken hiervan. N.B.: we zullen deze verklaring binnenkort updaten om u specifiekere informatie te geven over de bewaartermijn voor de voornoemde doeleinden.

6. UW RECHTEN EN KEUZES

U hebt bepaalde rechten met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij van u bewaren.  We geven u tevens bepaalde keuzes over welke persoonlijke gegevens we van u verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe we met u communiceren. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving hebt u het recht om

 • uw persoonlijke gegevens die door Kubota worden verwerkt in te zien; U kunt namelijk een bevestiging krijgen dat wij beschikken over persoonlijke gegevens van u, verzoeken om informatie over uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken en deze krijgen, kopieën ontvangen van uw persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
 • te verzoeken om corrigeren, aanpassen en verwijderen van persoonlijke gegevens;
 • om legitieme redenen bezwaar te maken tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens;
 • bezwaar te maken tegen gebruik van uw persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden, met inbegrip van commerciële doeleinden (marketing);
 • te allen tijde voor de toekomst elke toestemming in te trekken die u via de website of op een andere manier (indien van toepassing) hebt verleend, en om de tekst van een dergelijke toestemming te allen tijde in te zien.

U kunt de verzameling en het gebruik van bepaalde gegevens die wij automatisch over u verzamelen als u onze websites bezoekt weigeren. Uw browser kan u vertellen hoe u hiervan bericht kunt ontvangen en bepaalde typen cookies kunt weigeren. Zie hieronder voor meer informatie over Cookies en hoe u deze kunt weigeren.

COOKIE

(1) Kubota kan gebruikmaken van “cookies” als u de website bezoekt, vooral om te voorkomen dat u gegevens op verschillende momenten opnieuw moet invoeren. Sommige van de cookies die op de website worden gebruikt zijn strikt noodzakelijk om de gevraagde diensten te verlenen. Deze cookies worden standaard verwijderd nadat uw sessie is beëindigd. Andere cookies, bijvoorbeeld voor webanalyse, worden langer bewaard en worden alleen geplaatst als u hiervoor vooraf toestemming hebt gegeven. Onder punt (3) hieronder vindt u een overzicht van de gebruikte cookies, het doel van deze cookies en hoe lang ze worden bewaard.

(2) Voor zover u tijdens uw registratie of uw bezoek aan de website of gebruik van een van onze diensten persoonlijke gegevens hebt verstrekt, waaronder uw e-mailadres, kan Kubota, afhankelijk van uw keuzes, browsegegevens voor uw computer bewaren die wordt verwerkt door de cookies die door Kubota worden geplaatst, waarbij uw persoonlijke gegevens naar u worden verzonden, bijvoorbeeld voor online onderzoeken of om deze op uw apparaat weer te geven, in advertentieruimte die cookies bevat die Kubota plaatst, voor persoonlijke reclame die specifiek voor u bedoeld is en voor u persoonlijk van belang kan zijn.

(3) Als u onze website gebruikt en cookies niet uitschakelt, en indien noodzakelijk op basis van uw voorafgaande toestemming, worden de volgende onderstaande cookies gebruikt:

Cookies Omschrijving
_utma Addthis stelt deel- en like-opties in op sociale media, zoals Facebook en Twitter. Het zorgt dat de gebruiker de bijgewerkte telling ziet als hij een pagina deelt en naar de pagina terugkeert voordat onze share-countcache geüpdatet is.
_utma, _utmb, _utmc, _utmz, _utmv Google Analytics is Googles gratis webanalysetool die website-eigenaren vooral helpt inzicht te krijgen in de manier waarop bezoekers met hun website omgaan. Het stelt ook cookies in op het domein van de website die u bezoekt Het gebruikt een aantal cookies om anoniem gegevens te verzamelen en websitetrends te melden zonder individuele bezoekers te identificeren.
_cuvid Dit cookie wordt standaard bij het eerste bezoek aan de website vanaf die webbrowser in de webbrowser geschreven. Als het cookie door de browserbeheerder is verwijderd en de browser daarna de website bezoekt, wordt een nieuw __cuid-cookie geschreven met een nieuw, voor de bezoeker uniek ID. Dit cookie wordt gebruikt om het aantal unieke bezoekers van de website te meten en wordt bij elke paginaweergave geüpdatet. Verder heeft dit cookie een uniek ID die de toepassing als extra veiligheidsmaatregel gebruikt om de validiteit en toegankelijkheid van het cookie te waarborgen.
_cusid Dit cookie wordt gebruikt om een gebruikerssessie op de website te starten en voort te zetten. Als een gebruiker een pagina op de website bekijkt, probeert de scriptcode dit cookie te updaten. Als de scriptcode dit cookie niet vindt, wordt een nieuw cookie geschreven en een nieuwe sessie gestart. Elke keer dat een gebruiker een andere pagina op de website bezoekt, wordt dit cookie geüpdatet om na 30 minuten weer te verlopen. Zo wordt een sessie zolang er gebruikersactiviteit is voortgezet binnen periodes van 30 minuten. Dit cookie verloopt als een gebruiker langer dan 30 minuten op een pagina of op de website pauzeert.
_cuvon Wordt gebruikt om de laatste keer dat een bezoeker een pagina heeft bekeken aan te geven.

(4) Als u wilt bepalen hoe cookies worden gebruikt, kunt u de instellingen van uw computer en uw browser aanpassen.

De meeste browsers staan een bepaalde mate van beheer van de meeste cookies toe via de browserinstellingen. Ga voor meer informatie over cookies, waaronder hoe u kunt zien welke cookies er zijn geplaatst, naar www.aboutcookies.org of www.allaboutcookies.org.

Voor informatie over het beheer van cookies op populaire browsers:

Google Chrome
Microsoft Edge
Mozilla Firefox
Microsoft Internet Explorer
Opera
Apple Safari

Ga voor meer informatie voor andere browsers naar de website van de browserontwikkelaar.

Zoals hierboven genoemd, maken onze websites gebruik van ‘Google Analytics’. Kijk hieronder voor meer informatie en mogelijkheden om te weigeren.

GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS

(1) Deze website maakt gebruik van Google Analytics (“Google Analytics”), een webanalysedienst van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om Kubota te helpen analyseren hoe u de website gebruikt, waaronder het aantal bezoekers van de website, de websites waar ze vandaan komen en de pagina's die ze bezoeken. Deze gegevens worden gebruikt om het aanbod en de diensten op de website te verbeteren. Alle gegevens over uw gebruik van de website die door het cookie worden gegenereerd, worden door Google verzonden naar en bewaard op servers in de Verenigde Staten. Omdat de IP-anonimiseringsfunctie die Google aanbiedt in de website is geïntegreerd, wordt uw IP-adres, voordat het naar de VS wordt verzonden, door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt uw IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar afgekort.

(2) Google gebruikt deze gegevens als aangestelde gegevensverwerker om Kubota te helpen het gebruik van de website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteit op te stellen en om andere statistische en analytische diensten met betrekking tot het gebruik van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser in het kader van Google Analytics wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens in het bezit van Google.

(3)U kunt voorkomen dat de door het cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van deze website (waaronder uw IP-adres) worden verzameld en weigeren om te worden gevolgd door Google Analytics op alle websites door een browserplug-in te downloaden en installeren. U vindt deze hier: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

(4) In plaats van de browserplug-in te installeren, of als u de website gebruikt met browsers op mobiele apparaten, kunt u ook weigeren dat Google Analytics u volgt door op de volgende link te klikken: Weigeren van volgen door Google Analytics: In dit geval wordt een opt-outcookie op uw browser geplaatst dat voorkomt dat uw verdere gebruik van deze website door Google Analytics wordt gevolgd. Onthoud dat u opnieuw moet weigeren als u alle op uw apparaat opgeslagen cookies verwijdert.

(5) U moet weigeren voor elk apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken. Klik hieronder voor een privacy-overzicht op Google https://support.google.com/analytics/answer/6004245

U kunt ons op elk moment vertellen dat wij u geen marketingberichten mogen sturen door contact met ons op te nemen zoals aangegeven in de paragraaf ‘Hoe kunt u contact met ons opnemen?’ of door te klikken op de afmeldlink in de marketinge-mails die u van ons ontvangt. Voor mogelijkheden om te weigeren.

Als u ons gegevens of materiaal verstrekt met betrekking tot een andere persoon, dan moet u zorgen dat het delen met ons en ons verdere gebruik zoals van tijd tot tijd aan u gemeld conform de toepasselijke wetgeving geschiedt. U moet de betreffende persoon dus naar behoren informeren over de verwerking van zijn/haar persoonlijke gegevens en zijn/haar toestemming verkrijgen, zoals op grond van de toepasselijke wetgeving nodig kan zijn.

Kubota verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare gegevens van kinderen jonger dan 13 en verstrekt deze niet aan hen. Als een kind jonger dan 13 via onze website persoonlijke gegevens aan Kubota heeft verstrekt, kan een ouder of voogd contact met Kubota opnemen om te verzoeken om verwijdering van de gegevens uit onze administratie. Nadat wij een dergelijk verzoek hebben ontvangen, zullen we al het redelijke doen om de gegevens van het kind uit onze administratie te verwijderen.

Als u denkt dat we uw rechten hebben geschonden, kunt u een klacht indienen door contact op te nemen met Kubota zoals aangegeven in de paragraaf Hoe kunt contact met ons opnemen? Onze Data Protection Officer behandelt uw klacht en geeft u aanvullende informatie over hoe deze wordt afgehandeld.

U hebt het recht een klacht in te dienen bij het Information Commissioner’s Office (ICO) als u van mening bent dat we uw verzoek niet goed hebben afgehandeld. Zie de website van het ICO voor meer informatie over hoe u contact met het ICO kunt opnemen.

7. INTERNATIONALE OVERDRACHT VAN GEGEVENS

We kunnen de persoonlijke gegevens die we over u verzamelen verstrekken aan ontvangers in landen buiten het land waarin de gegevens oorspronkelijk zijn verzameld. Deze landen hebben mogelijk niet dezelfde wetgeving inzake gegevensbescherming als het land waarin u de gegevens oorspronkelijk hebt verstrekt. Als we uw gegevens naar andere landen versturen, beschermen we deze gegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring of zoals anderszins aan u verteld is op het moment dat de gegevens werden verzameld.

N.B.: Kubota volgt een uitgebreide due-diligenceprocedure voordat wij de gegevensverwerkers selecteren met wie wij uw persoonlijke gegevens delen. Kubota beschikt over de juiste overeenkomsten om te waarborgen dat uw persoonlijke gegevens worden beschermd.

8. HOE WE UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BEWAREN EN BESCHERMEN

Kubota vindt de veiligheid van uw persoonlijke gegevens belangrijk. We spannen ons in om de gegevens die we verzamelen te beschermen. We maken gebruik van administratieve, technische en fysieke beveiliging om de persoonlijke gegevens die u verstrekt of die wij verzamelen te beschermen tegen onbedoeld(e), onrechtmatig(e) of ongeoorloofd(e) vernietiging, verlies, aanpassing, inzage, openbaarmaking of gebruik. Deze beveiliging is bedoeld om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de gegevens die u ons verstrekt te beveiligen. We beoordelen periodiek de risico's voor uw gegevens en updaten ons beleid, onze procedures en onze technologie aan de hand daarvan.

Kubota bewaart persoonlijke gegevens slechts zolang dit nodig is voor het doeleinde waarvoor de persoonlijke gegevens zijn verzameld, tenzij op grond van de toepasselijke wetgeving anders vereist of toegestaan is. We nemen maatregelen om persoonlijke gegevens te vernietigen of permanent te deïdentificeren als dit wettelijk verplicht is of als de persoonlijke gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor we ze verzameld hebben.

Geen enkele gegevensoverdracht via internet of op een andere manier is 100% veilig. Derhalve kan Kubota, ondanks zijn inspanningen om uw gegevens te beschermen, de veiligheid van alle gegevens die u online aan ons verstrekt niet garanderen. U verstrekt al deze gegevens op eigen risico.

9. UPDATES VAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Deze Privacyverklaring kan periodiek en zonder kennisgeving aan u worden aangepast om veranderingen in onze procedures voor persoonlijke gegevens door te voeren. We plaatsen een prominent bericht op relevante websites om u te informeren over belangrijke veranderingen van onze Privacyverklaring en geven boven het bericht aan wanneer deze voor het laatst is herzien. Als wij onze Privacyverklaring aanpassen, kunnen wij in bepaalde gevallen om uw toestemming vragen.

10. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

Klik hier als u vragen of opmerkingen hebt over deze Privacyverklaring of privacyprocedures van Kubota of als u uw rechten wilt uitoefenen of gegevens of voorkeuren die u ons hebt verstrekt wilt aanpassen.

U kunt ons ook een e-mail of brief sturen. Gebruik hiervoor de onderstaande contactgegevens:

Data Protection Officer
Kubota Holdings Europe B.V.
Hoofdweg 1264,
2153LR Nieuw-Vennep The Netherlands
kuk_g.privacy@kubota.com

Kan ik u helpen?