KVERNELAND PUDAMA HERO BANNER

KVERNELAND PUDAMA

PUDAMA – Systematische toediening van startmeststoffen bij het zaaien van maïs

De uitdagingen van vandaag

Hogere opbrengsten in rijgewassen met minder input van startmeststoffen en minder impact op het milieu

Agrariërs staan momenteel voor grote uitdagingen die op het eerste gezicht niet gemakkelijk te realiseren zijn. Tegelijkertijd zijn de kosten voor meststoffen exponentieel gestegen en zijn de grondstoffen beperkt.

Toch is een gezonde plantengroei de basis voor een succesvolle oogst en een veilige voedselproductie. Tegelijkertijd is de bescherming van het milieu een centraal thema geworden in de hedendaagse landbouw.

Vanwege het risico van verontreinigd grondwater en plaatselijke overbemesting met organische meststoffen zijn in recente Europese verordeningen, regels en beleid nieuwe normen vastgesteld en zijn de toegestane middelen beperkt.

Bovendien worden landbouwers geconfronteerd met een afnemend maatschappelijk draagvlak voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

KV Optima SX PUDAMA MACHINE IMAGE

Het kverneland PUDAMA systeem

Bemesting zorgt voor de toevoer van voedingsstoffen naar het gewas, maar overbemesting heeft vaak ongewenste effecten op het milieu en het ecosysteem van de bodem.

HOE KAN DE BALANS GEHOUDEN WORDEN?

De conventionele strookbemesting van kunstmest in de zaairij plaatst een continue strook kunstmest tussen de zaadjes, ook waar de wortels er niet bij kunnen. Dit is de hoeveelheid meststof die gewoon verspild en uitgespoeld wordt.

KVERNELAND PUDAMA

Met PUDAMA wordt de hoeveelheid en de plaats van de startmeststof nauwkeurig bepaald. De voedingsstoffen worden alleen daar toegediend waar de wortels van het gewas ze kunnen bereiken en alleen zoveel als nodig is. Gesynchroniseerd met het zaaien met hoge snelheid wordt bij het zaaien van maïs onder elke maïskorrel een cluster van kunstmest geplaatst.

Elk zaadje beschikt over een optimaal mestdepot dat volledig door de planten wordt opgenomen. Zo wordt verlies en uitspoeling van kunstmest vermeden en kan ook de productie van kunstmest worden verminderd.

Kortom, PUDAMA verhoogt de efficiëntie bij het gebruik van minerale startmeststoffen in maïs - zo blijft de opbrengst 100% en wordt minstens 25% kunstmest bespaard.

Conventional band application system IMAGE

Conventioneel stroken applicatiesysteem

PUDAMA application system IMAGE

PUDAMA applicatie systeem

fertiliser depot

Een kunstmestdepot wordt geproduceerd en gedeponeerd analoog aan de rijsnelheid en de zaadafstand in de voor. De meststof wordt door een luchtstroom 5cm onder en zijwaarts van het zaad geplaatst.

Optima TFprofi PUDAMA

Het PUDAMA-systeem is opgenomen in de Optima TFprofi met SX hoge snelheidszaairij

Wij leveren uiterste precisie en efficiëntie

Wij geloven dat wij met intelligente en efficiënte landbouwsystemen bijdragen tot duurzame landbouw, ten dienste van de groeiende wereldbevolking.

Het resultaat

Het PUDAMA-systeem zorgt voor een vermindering van ten minste 25% van de kunstmeststoffen in vergelijking met de conventionele bemesting - met behoud van 100% opbrengst.

Met technologie zoals de Kverneland Optima TFprofi SX PUDAMA precisiezaaimachine kunnen landbouwers veel kosten besparen dankzij minder kunstmest, transport en arbeid. Als een landbouwer met 300 ha maïs bijvoorbeeld op conventionele wijze 150kg/ha DAP 18-46 gebruikt, zou hij met het PUDAMA-systeem 37,5kg/ha kunstmest besparen. Dit betekent een besparing van €7.875* voor 300ha.

PUDAMA TRIAL IMAGE

1. Pudama toediening

2. Maïs zonder startmeststof

3. Conventionele strokenbemesting

In Duitsland zou met het PUDAMA-systeem in de toekomst jaarlijks tot 81.000 ton kunstmest kunnen worden bespaard, hetgeen zou betekenen dat 16.200 ton zuivere stikstof en fosfaat minder zou worden gebruikt. Dit komt overeen met een besparing van 25 % van de kunstmest die momenteel jaarlijks wordt gebruikt bij hetzelfde hoge opbrengstniveau.

Het PUDAMA-systeem is opgenomen in de Optima TFprofi met SX hoge snelheidsrij, die betrouwbaarheid biedt door een grote expertise in zaaimachines en beproefde machines - bewezen door onafhankelijke resultaten van universiteiten.

Na de studies van het PUDAMA-systeem in Duitsland in 2022 met uitstekende testresultaten, is dit voorjaar een beperkte oplage van PUDAMA verspreid onder boeren voor demotestproeven in heel Europa. 
Door zo dicht mogelijk bij de lokale boeren te staan, kunnen we het publiek overtuigen en internationale referenties vaststellen voor allerlei bodemomstandigheden, teeltmethoden en gewasbeheer.