SpotSpray zorgt voor een betere bescherming van het milieu

Kverneland gaat nu nog een stap verder met de SpotSpray toepassing op elke Kverneland spuitmachine met iXspray software, die gebaseerd is op taakkaarten met een dosering van nul. 

SpotSpray zorgt voor een betere bescherming van het milieu

Op basis van een vooraf gedefinieerde taakkaart schakelt de veldspuit aan en uit in combinatie met de SpotSpray-toepassing. Dit gebeurt op basis van de vooraf gedefinieerde secties in de bedieningsterminal en kan worden gedaan in combinatie met iXflow-Air of iXflow-E, maar ook met normale sectieafsluiters op de veldspuit. Alleen specifieke plekken worden bespoten, wat vooral nuttig is bij het aanpakken van onkruidplekken, distels, natte zones, niet-gekiemde zones en zones met bodemproblemen.

Met SpotSpray kunt u specifieke zones in een groot veld bespuiten, of juist bepaalde zones in het veld niet bespuiten. Het kan worden gebruikt door iedereen die aan precisielandbouw wil doen. Niet alleen high-end boeren en loonwerkers, maar ook kleine familiebedrijven of zeer gespecialiseerde bedrijven.

Met SpotSpray kunnen kosten worden bespaard doordat minder spuitmiddelen worden gebruikt en gezonde gewassen niet onnodig worden behandeld. Dit betekent ook minder gewasschade. Een ander voordeel is dat op basis van de oppervlakte van de spots in de VRA-kaart precies te zien is hoeveel spuitvloeistof er in de spuitmachine nodig is. De capaciteit wordt ook vergroot, omdat meer hectares of velden kunnen worden bestreken met één tank spuitvloeistof.

Met een kleine investering in de SpotSpray-licentie op Kverneland-spuiten met iXspray-software is het rendement op de investering hoog, door de besparing van tijd en geld. De standaard software laat zelfs een proefperiode van 10 uur toe om de werking te testen. Hiermee wordt spotspuiten toegankelijk voor alle landbouwers en loonwerkers.