Kverneland PUDAMA-veldproeven in Europa

Met trots presenteerde Kverneland vorig jaar de resultaten van de PUDAMA-campagne op de Agritechnica in Hannover. De Kverneland PUDAMA veldproeven werden gestart op 30 locaties in Europa om het systeem te demonstreren in de landbouwpraktijk onder verschillende omstandigheden en om de eerste wetenschappelijke resultaten te bevestigen.

Kverneland PUDAMA-veldproeven in Europa

"PUDAMA verhoogt de efficiëntie van het gebruik van minerale startmeststoffen in maïs en behoudt zo een opbrengst van 100%, terwijl minstens 25% startmeststoffen worden bespaard." Deze belangrijke wetenschappelijke claim was het resultaat van een driejarige studie en doctoraalscriptie van Kverneland in samenwerking met de Universiteit voor Toegepaste Wetenschappen in Keulen en werd dit jaar opgevolgd door grootschalige veldproeven in heel Europa.

Bemesting zorgt voor de toevoer van voedingsstoffen naar het gewas, maar overbemesting heeft vaak ongewenste effecten op het milieu en het ecosysteem. Met PUDAMA worden de hoeveelheid en de plaats van de startmeststof tijdens het zaaien van maïs nauwkeurig bepaald. De voedingsstoffen worden alleen daar gestrooid waar de wortels van de plant ze kunnen bereiken en alleen zoveel als nodig is. Gesynchroniseerd met het zaaien met hoge snelheden, wordt tijdens het zaaien een neerslag van startmeststoffen door een luchtstroom onder en naast het zaad geplaatst. 

Uitgebreide ervaring met veldproeven in heel Europa

Na de integratie van het PUDAMA-systeem in de Optima SX hogesnelheidsrij, breidde Kverneland het werkgebied uit en startte een PUDAMA-campagne met veldproeven in zes Europese landen op 30 verschillende locaties om de praktische relevantie van de PUDAMA-technologie in de lokale omstandigheden van boeren aan te tonen. Verschillende instituten, universiteiten, landbouwkundigen en boeren waren betrokken bij de follow-up van de proeven in de praktijk onder verschillende omstandigheden.

"Niet elke proef was een succes. We hebben in praktijkomstandigheden gewerkt en dit voorjaar ongeveer 30 proeven gezaaid. Sommige proeven zijn mislukt door vogels die de zaden oppikten; gebrek aan water tijdens de zomer in Oost-Europese landen, waar twee proeflocaties minder dan 150 l/m2 water hadden", legt Dirk-Jan Stapel uit, "maar de resultaten van de overige proeven zijn overtuigend!".

De 75% PUDAMA proeven behaalden dezelfde resultaten als de 100% conventionele methode met een continue kunstmeststrook.

In bijna alle proeven was de opbrengst van de 75% PUDAMA percelen bijna gelijk of zelfs hoger dan bij de conventionele manier van streepbemesten.

Het PUDAMA systeem is nu volledig beschikbaar vanaf seizoen 2024 op de Optima TFprofi en Optima F precisiezaaimachine modellen met de high-speed SX zaairijen.