e-drill maxi plus voor maximale flexibiliteit en efficiëncy

Zaaien en bemesten in één werkgang met de Kverneland zaaicombinatie e-drill maxi plus

Kverneland heeft de modelreeks van op een eg gemonteerde zaaimachines uitgebreid met de gecombineerde graan- en meststofversie van de e-drillmachine maxi plus. Deze machine is speciaal aangepast aan de behoeften van de Europese markten waar in het voorjaar een steeds groter deel van het graan wordt gezaaid en de toepassing van een mengsel van verschillende zaden in één stap wordt gevraagd.

Om de kortere vegetatiefase in evenwicht te brengen, ondersteunt de toepassing van fosforbemesting de initiële ontkieming en ontwikkeling van de planten op de meest efficiënte manier. Bij proeven met in het voorjaar gezaaide gewassen is gebleken dat de opbrengsten tot 25% hoger zijn dan bij gewassen waarbij de meststof op andere manieren is toegepast.

Bovendien wordt in de huidige landbouwprocessen gevraagd om flexibiliteit en sterke prestaties, omdat de toepassing van twee verschillende zaden in één werkgang steeds populairder is geworden. Het tweede gewas ontwikkelt zich voornamelijk na de oogst van het hoofdgewas.

Verstelbare trechtercapaciteit biedt extra flexibiliteit

De e-drill maxi plus wordt aangeboden met een trechterinhoud van max. 2.100 liter die is verdeeld in een instelbare trechterverhouding van 60:40, 70:30 of 100:0 met twee onafhankelijk van elkaar werkende doseerapparaten die aan weerszijden zijn geplaatst. Twee elektronische laag niveau sensoren, instelbaar van buitenaf, bewaken zowel kleine hoeveelheden koolzaad als grotere hoeveelheden bonen. Het volledige reservoirvolume kan worden gebruikt bij het zaaien van slechts één soort zaad.

Zaad- en bemestingstoepassing

Met de e-drill maxi plus zijn verschillende alternatieven mogelijk. De toepassing van

  • twee soorten zaden,
  • één soort zaad en één soort meststof of
  • één soort zaad in combinatie met bijv. slakkenkorrels
  • een soort zaad.

Een extra tweede uitgang doet de bemesting of de tweede zaadtoevoer in de zaairij in slechts één werkgang. De meststof wordt gemengd met de zaden toegediend.

ELDOS - doseerapparaat

Zoals bij alle e-drillmodellen wordt de dosering van zaden en meststoffen geregeld door twee eenheden van de beproefde doseerinrichting, ELDOS. Beide zijn ISOBUS-compatibel en elektrisch aangedreven, waardoor de meststof- en zaadhoeveelheid onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld. Via de afstandsbediening kan de chauffeur het kalibratieproces bij de doseerinrichting uitvoeren. Er hoeven geen versnellingen te worden ingesteld. De chauffeur voert eenvoudigweg de gewenste waarden in de terminal in en drukt op een knop op het doseerapparaat om te starten. Het kalibreren gebeurt automatisch. Bij elke doseerunit voor fijn en groot zaad of kunstmest worden vijf standaard rotoren geleverd. De uitwisseling van de rotoren kan snel en eenvoudig zonder gereedschap worden uitgevoerd. Ook sectieaansturing is mogelijk.

Eenvoudige aansluiting met elektronica

De ISOBUS e-com "plug and play" compatibiliteit maakt het mogelijk de e-drill maxi plus aan te sluiten op elke ISOBUS-compatibele trekker, voor volledig functioneel gebruik door de eigen terminal van de trekker.

Als alternatief kan de IsoMatch Tellus Pro van Kverneland of de IsoMatch Tellus GO worden gebruikt. Beide zijn volledig ISOBUS-compatibel. Niet-ISOBUS-trekkers kunnen door de IM Tellus-serie worden geüpgraded naar de ISOBUS-norm.

Waarmee kan ik u helpen?