Waarom ploegen?

Sommigen vragen zich af: waarom ploegen?
Vanuit een neutraal oogpunt kunnen we het volgende antwoorden door ervaringen en aanbevelingen van boeren te combineren.

Waarom ploegen?

Ploegen is een efficiënte methode van zaaibedbereiding. Onkruiden en ongedierte worden bestreden, plantenresten worden ingewerkt en de gezondheid van de bodem kan worden verbeterd.

De voordelen van ploegen kunnen aan de hand van 4 factoren worden benaderd:

  • Flexibiliteit

- Toepasbaar voor zowel herfst- als voorjaarsgewassen, waardoor het risico door wisselvallige weersomstandigheden afneemt

- Geschikt voor verschillende gewasvariëteiten en vruchtwisselingen

- Systeemtoepassing voor verschillende bodemtypes en vervolgbewerkingen

  • Onderhoud van de bodemstructuur

- Mogelijkheid om naar behoefte verdichtingslagen op verschillende diepten te verwijderen en te voorkomen

- Vermengt gewasresten in het bewerkte bodemprofiel, waardoor het risico van een storende laag wordt verminderd

- Volledige kering en verdeling van bodemaggregaten voor vocht, zuurstof, voedingsstoffen en wortelgroei door het werkprofiel

  • Efficiëntie

- Meer op het juiste moment door instellingen die passen bij bodemsoorten en -omstandigheden (Variomat aanpassing van de werkbreedte, afhankelijk van de bodemomstandigheden)

- Lage kosten voor gewasaanleg. Slechts 2 werkgangen wanneer de omstandigheden het toelaten

- Operatorvriendelijk voor 24-uurs gebruik

- Voldoet aan de toegenomen vraag naar variatie in werkdiepte, vooral ondieper. Dit impliceert het beheer van de volledige werkbreedte bij het ploegen.

  • Milieu

- Vermindert het risico op erosie en wielsporen bij gebruik in combinatie met een vorenpakker (Packomat of Kverneland pakkers). 2 bewerkingen in slechts 1 werkgang.

- Volledig onderwerken van onkruid binnen de ploegdiepte, waardoor minder chemicaliën nodig zijn

- Kan zeer nuttig zijn in biologische systemen – mechanische onkruidbestrijding

- Verbeterde onkruid- en ongediertebestrijding binnen systeemrotaties

Er valt veel over te zeggen, maar de praktijkervaring van boeren is even belangrijk. We hebben hen gevraagd: Waarom ploegen? Waarom ploegen met Kverneland? Hier zijn de antwoorden van de heer Gjesdal uit Zuidwest Noorwegen.

 

Vind uw dichtstbijzijnde dealer

Dealer locator

Waarmee kan ik u helpen?