Hoge opbrengsten

Een perfect zaaibed is de basis voor een succesvolle kieming en hoge opbrengsten. 

Hoge opbrengsten

Een optimaal zaaibed met een draagkrachtige zaaihorizon, waarin de zaden gelijkmatig over het hele veld kunnen worden ingebed, is de basis voor een perfecte opkomst en hoge opbrengsten. Een ononderbroken verbinding tussen het zaaibed en de capillaire water geleidende onderlaag is noodzakelijk om ook bij uitblijven van neerslag kieming te garanderen. Daarnaast zijn ook een snelle opwarming van de bodem en een toereikende zuurstoftoevoer naar de zaden, alsmede een fijn verkruimeld en uniform herverdicht zaaibed voor een optimale bedekking van belang.

KV_F30_2017_transport_0001_kvg_large (2)

Rotorkopeggen zijn typische combinatiemachines geworden, omdat ze in hoge mate onafhankelijk zijn van de bodemgesteldheid. Op zware gronden bereikt hij een intensieve verkruimeling. Onder lichte omstandigheden kan hij vlak en met een lager rotortoerental werken. De tanden draaien op verticale assen voor een volledig horizontale grondbewerking - geen menging van bodemlagen en geen verticale druk wat tot harde lagen leidt. Bijgevolg is er geen beter alternatief voor de zaaibedbereiding.
Een rotorkopeg in combinatie met een zaaimachine is uiteindelijk een economische en krachtige combinatie. Zaaibedbereiding en zaaien in één werkgang! Alle Kverneland rotorkopeggen zijn ontworpen om te worden gecombineerd met Kverneland zaaimachines, hetzij modulair met fronttank en kouterbalk of met opbouwzaaimachines.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer

Dealer locator

Waarmee kan ik u helpen?