Het juiste concept voor duurzame en eficiënte landbouw

Kverneland e-drill maxi plus nu met geïntegreerde extra zaaimachine, de A-drill als extra zaaimachine voor zaad/meststof. Het juiste concept voor duurzame en efficiënte landbouw

Het juiste concept voor duurzame en eficiënte landbouw

Kverneland heeft de bekende a-drill geïntegreerd in de e-drill zaaimachine. Deze extra zaaimachine met aparte zaadtank en doseerinrichting maakt het mogelijk om een extra soort zaad/meststof te gebruiken, waardoor het toepassingsgebied van de e-drill maxi plus nog groter wordt.  

Kverneland-e-drill-maxi-plus-a-drill-0004-jpg-gtz1877ewd

 

Kverneland e-drill maxi plus met a-drill heeft drie doseerinrichtingen voor het zaaien van drie verschillende soorten zaaizaad/meststof in één werkgang

                                                                                                      

Duurzaam en efficiënt

Er zijn een aantal goede redenen om een extra gewassen te zaaien of om extra voedingsstoffen toe te dienen tijdens het zaaien. Een extra gewas onderdrukt de onkruidgroei, maar concurreert niet met het hoofdgewas. Het extra gewas vangt de minerale stikstof in de bodem op, alsmede de luchtstikstof, die bij vermenging met vlinderbloemigen wordt omgezet in organische stikstof. Zo blijft er stikstof beschikbaar voor de volgende gewassen. De meststoffen worden zo nauwkeurig mogelijk toegepast om de groei van de planten te ondersteunen, met name tijdens de ontwikkeling van de plant en om uitspoeling naar het grondwater te voorkomen.

Dit alles zal een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame landbouw door een gestimuleerde wortelontwikkeling, minder risico op erosie, een grotere biodiversiteit en een hoger humusgehalte. Duurzaamheid die uiteindelijk het meest waardevolle bezit van de landbouwers, de bodem, zal beschermen als basis voor een succesvolle landbouw, ook in de toekomst. De hoogste efficiëntie en kostenbesparing wordt bereikt door de gecombineerde toepassing van verschillende soorten zaden en/of meststoffen in één werkgang.

 

Breed toepassingsgebied

Het toepassingsgebied en de mogelijke variaties voor deze geïntegreerde zaaimachine zijn talrijk:

De e-drill maxi plus als gecombineerde graan- en kunstmestzaaimachine is al uitgerust met een verdeelde zaadtank met een instelbare verhouding van 60:40, 70:30 of 100:0 en twee onafhankelijk van elkaar werkende doseerinrichtingen.

Kverneland-e-drill-maxi-plus-a-drill-0003-jpg-gtz184yuln
EDRILL-MAXI-PLUS-AGTRACKS-TSERDET-9891-gu3h9q2cgt

Door de integratie van de a-zaaimachine komt er een extra zaaimachine bij, die een veelvoud aan combinaties mogelijk maakt: Twee zaai goeden  worden door het dubbelkouter CX-II (2 verdeelkoppen) van de e-drill maxi plus nauwkeurig verdeelt; terwijl het derde zaaigoed/kunstmest wordt verdeeld via de geïntegreerde a-drill:

 

1.           3 soorten zaai goed in één werkgang: 1 soort zaad (bijv. tarwe/gerst) plus meststof in het zaaikouter plus slakkenkorrels via de na loop eg

2.           3 soorten zaai goed in één werkgang: 1 soort zaad (bijv. tarwe/gerst) plus kunstmest in de zaairij plus 1 soort zaad (bijv. klaver) via de na loop eg

3.           3. 3 soorten zaai goed in één werkgang: 2 soorten zaad in verschillende zaairijen (bv. bonen & koolzaad) plus slakkenkorrels via de na loop eg

4.           3 soorten materiaal in één werkgang: 2 soorten zaad in de zaairij (b.v. bonen & rogge) plus 1 soort zaad (b.v. klaver) via de na loop eg

 

Flexibele aanpassingen

De a-drill heeft 8 uitgangen die de stroom van zaad/meststof door de keerschotplaat gelijkmatig over de gehele werkbreedte verdelen/

De a-drill wordt geleverd met verschillende soorten rotors: voor kleine zaden (koolzaad, mosterdzaad, koolzaad, klaverzaad, enz.), middelgrote rotors voor zaden zoals wikke, graszaad of zonnebloemzaad en voor grote zaden (erwten, paardenbonen, enz.) of kunstmest. Het boven de rotor geplaatste roerwerk zorgt voor een gestage stroom van zaden. Een borstel, geplaatst aan de basis van de rotor, regelt de stroom en verbetert de instelnauwkeurigheid. Er zijn tot 8 verschillende rotors beschikbaar voor fijne, middelgrote en grote zaden.

Vind uw dichtstbijzijnde dealer

Dealer locator

Waarmee kan ik u helpen?