Conventionele of niet-kerende grondbewerking

De keuze is aan u: Conventionele of niet-kerende grondbewerking

Conventionele of niet-kerende grondbewerking

Kies de beste landbouwoplossing voor jou en jouw grond. Combineer de hoogst mogelijke opbrengst met duurzaamheid. Dit begint met de juiste grondbewerking. De keuzes die jij maakt hangen af van verschillende factoren en moeten passen bij jouw specifieke omstandigheden, zoals bodemstructuur, teeltplan, bewerkingsmethode maar ook economische en ecologische haalbaarheid.

Je moet echter ook rekening houden met milieu- en juridische kwesties. Van conventionele methoden tot niet-kerende grondbewerking: de balans van bewerkingen op het juiste moment moet worden gevonden om een hoge opbrengst te bereiken met de beste bodemconditie (lucht, vocht, biologische activiteit, enz.) met een minimale hoeveelheid energie, tijd en investering. Hiervoor biedt Kverneland een volledig assortiment intelligente landbouwoplossingen.

Conventionele grondbewerking

Intensieve methode van bewerken

- Volledige kering van de grond, bijv. door een ploeg

- Minder dan 15-30% gewasresten blijven op het bodemoppervlak

- Zaaibedbereiding met een aangedreven werktuig of een speciale zaaibedcultivator

- Hoog fytosanitair effect door verminderde druk van onkruid- en schimmelziekten - minder herbiciden en fungiciden nodig

- Betere opdroging en snellere stijging van de bodemtemperatuur voor betere opname van voedingsstoffen

 

Niet-kerende grondbewerking / Mulch grondbewerking

Verminderde intensiteit ten aanzien van diepte en frequentie

- Meer dan 30% van de residuen blijft op het bodemoppervlak achter

- Verlengde rustperiode van de bodem

- Cultivator en/of schijveneg verwerken de gewasresten in de bovenste 10 cm van de bodem voor een stabiele draagkrachtige bodem

- Grondbewerking over de volle breedte - zaaibedbereiding en zaaien in één werkgang

- Bescherming tegen bodemerosie; minder verlies door afspoeling en betere waterdoorlatendheid

- Verbetering van het vochtbehoud in de bodem

Strip-till grondbewerking

- Enkel de stroken bewerken waarin zal worden gezaaid, voor of tijdens het zaaien tot 1/3 van de werkbreedte (Loibl, 2006). Tot 70% van het bodemoppervlak blijft onaangeroerd

- Strip-till (niet te verwarren met strokenteelt) combineert de uitdrogende en opwarmende voordelen van conventionele grondbewerking met de bodembeschermende voordelen van niet-kerende grondbewerking door alleen het gedeelte van de grond te bewerken waar wordt gezaaid

- Exacte (bij)bemesting mogelijk

- Bodembescherming tegen erosie en droogte

 

Verticale grondbewerking / No-Till

- Extensieve methode

- Verticale bewerking van de grond voorkomt extra horizontale lagen of dichtheidsveranderingen

- Verbetering van waterdoorlatendheid, wortelontwikkeling en opname van voedingsstoffen

- De wortels van planten bepalen de algehele gezondheid van de plant, aangezien zij het hele seizoen door voedingsstoffen en water opnemen, wat bijdraagt aan een hogere opbrengst

- Een sterk stel wortels maakt planten beter bestand tegen wind en droogte

- Minder energie nodig

Vind uw dichtstbijzijnde dealer

Dealer locator

Waarmee kan ik u helpen?