OPTIMAAL PLOEGEN

met directe herverdichting van de grond

Voor de meeste grond is ploegen alléén al voldoende.

Herverdichting van de grond, na het ploegen of voor inzaaien, verhoogt de productiviteit van de grond en maakt hogere opbrengsten mogelijk.

Dit zijn enkele voordelen van de herverdichting van de grond:

Landbouwkundig

Herverdichting van de grond direct na het ploegen of direct voor inzaaien verkleint grove kluiten en heeft een positief effect op het vochtgehalte van de grond.

De efficiëntie

Kverneland heeft een breed aanbod aan werktuigen waarmee de grond kan worden herverdicht. Die passen zich aan de bodem- en gebruiksomstandigheden aan.

Economisch

Het uitvoeren van 2 handelingen in 1 werkgang bespaart tijd. Daarnaast bespaart u brandstof.

 

BEHAAL MAXIMAAL VOORDEEL UIT HERVERDICHTING

Voordelen op landbouwkundig gebied

Het combineren van ploegen en herverdichten van de grond is zowel efficiënt als milieuvriendelijk. De bodem wordt er losser en, door de inkapseling van organisch materiaal, ook rijker van. Onkruid wordt mechanisch bestreden. De verhoging van de temperatuur van de geploegde grond is zelfs een positief punt. De daarmee gepaard gaande verdamping van water wordt beperkt door de directe herverdichting van de grond door de pakkerrollen. Zo wordt de capillaire werking hersteld; wat ten goede komt van het bodemleven.

Zorg voor maximale efficiëntie
Als boer wilt u uw gewassen zo efficiënt mogelijk beheren. Dan is het weleens moeilijk om de grond voldoende tijd te gunnen om te bezakken. Bovendien moet de grond voldoende vochtig blijven om na zaaien een goede ontkieming mogelijk te maken.

Daarom wordt geadviseerd om Kverneland’s herverdichtings werktuigen toe te passen in combinatie met ploegen of onmiddellijk voor het inzaaien. Grove kluiten worden verkleind en de grond wordt herschikt, bij een gunstig bodemvochtgehalte.

Meer rendement
Rendement verbetert in het algemeen door minder kosten te maken en/of de opbrengst te verhogen. Door de grond te herverdichten, hetzij bij het ploegen, hetzij direct voor inzaaien, verbetert u het rendement langs twee kanten. De kosten worden verminderd door 2 handelingen tegelijk uit te voeren. Ook het brandstofverbruik is gunstiger. En ten slotte leidt herschikking van de grond tot hogere opbrengsten.


WERKTUIGEN VOOR HERVERDICHTING

HET PAKKERROL-PRINCIPE

De pakkerrol loopt naast de ploeg. De pakkerrol herschikt de ploegvoren terwijl de grond nog steeds vochtig is.

De pakkerrollen van Kverneland zijn geschikt voor diverse bodemcondities en lokale gebruiksgewoonten.

Het ringprofiel drukt van boven naar beneden de grond samen, tot aan de ploeghorizont. Voor het verkruimelen van de toplaag is een verkruimelrol beschikbaar. Die zorgt voor minder erosie en creëert een zaaibed.

De pakkerringen drukken de vers geploegde grond aan, zodat die een betere structuur krijgt. De pakkerrollen van Kverneland herverdichten de grond, bereiden het zaaibed en verkruimelen en egaliseren de ploegvoren. Ze leggen de grond klaar voor een goede en snelle plantengroei.


HET KIEZEN VAN HET JUISTE WERKTUIG 

VOOR EEN SUCCESVOLLE GRONDBEWERKING

De herverdichting van de grond wordt beïnvloed door de keuze van de pakkerrollen.

In 2016 heeft Kverneland een test ontwikkeld. Daarin werden de resultaten van de herschikking van grond door 3 verschillende pakkerrollen onderzocht:

Kverneland Packomat

Getrokken pakkerrol van Kverneland

Een geïntegreerd systeem van een concurrerend merk

In de grafiek zijn de resultaten van de herverdichting vergeleken.


TESTRESULTATEN

STANDAARD-PAKKERROL vs. PACKOMAT

Samendrukken met een pakkerrol tijdens het ploegen heeft vele voordelen.

Ten eerste is de grond dan voldoende vochtig om kluiten gemakkelijk te pletten. Egalisatie is in dat stadium gemakkelijker, doordat holle ruimten in de grond verdwijnen en het bruikbare water vervolgens niet verdampt. Er zijn diverse systemen met pakkerrol beschikbaar.

De pakkerrol kan los achter de ploeg worden gehangen en daardoor worden voortgetrokken, of kan star met de ploeg worden verbonden, waarbij de rol overgezet wordt als de ploeg teruggaat – de Kverneland Packomat. Welk van beide systemen is nu het meest efficiënt?

Het Institut für Bau- und Landmaschinentechnik (IBL Köln), onderdeel van de faculteit voor toegepaste natuurwetenschappen van de universiteit van Keulen (D) testte de werking van beide systemen en vergeleek de benodigde trekkracht, de mate van herverdichting en het verkruimelend vermogen. Zie de tabellen.

In principe heeft de veel zwaardere gietijzeren pakkerrol – 1343 kg, terwijl de Packomat maar 281 kg weegt – een groter herverdichtend effect, doordat de uitgeoefende krachten verder in de grond doordringen. Op lichtere gronden is dit erg belangrijk. De Packomat daarentegen werkt gunstiger in op het grondoppervlak, terwijl voor de voortbeweging veel minder trekkracht nodig is. Dit gunstige effect ter hoogte van de zaaihorizont kan worden bepaald aan de hand van de afschuifkracht op 15 cm diepte. Hier blijkt de Packomat, waarvan de prijs overigens vergelijkbaar is met die van een standaard-pakkerrol, in het voordeel te zijn. De diameter van de ringen is duidelijk kleiner dan bij de gietijzeren pakkerrol. Daardoor kan de grond het gewicht van het werktuig niet dragen en is het effect meer puntsgewijs dan bij de grote ringen van de standaard-pakkerrol. Bovendien is de geïntegreerde Packomat veel praktischer in het gebruik en gemakkelijker te transporteren. Er is maar één trekker nodig voor het transport van twee werktuigen! En zoals u weet: tijd is geld. Belangrijk als u veel kleinere percelen bewerkt en u vaak van perceel naar perceel moet verplaatsen.

Auteur: prof. dr. Wolfgang Kath-Petersen
“Re-compaction after ploughing – is it only the weight which counts?”, september 2015, faculteit voor toegepaste natuurwetenschappen, universiteit van Keulen (D): Institut für Bau- und Landmaschinentechnik (IBL Köln)

Kverneland voert een breed assortiment pakkerrollen – van frontpakkers tot getrokken pakkerrollen. Voor de beste grondbewerking.

Kverneland maakt ploegen winstgevend.

22. mei 2018

Waarmee kan ik u helpen?