Maïs zaaien in ruit past bij vernieuwde mestbeleid

Een voorstel van het nieuwe mestbeleid zal vooral telers en loonbedrijven treffen op zand- en lössgronden. Mest moet in de rij, maar een uitzondering is mogelijk voor maïs zaaien in ruitvorm! 

Volgens een artikel in Boerderij zijn er voor de loonwerker twee mogelijkheden om rijenbemesting uit te voeren: 

  • Bemesten met gps in rijen en zaaien op een later tijdstip met gps het maïszaad;
  • of investeren in een machine die rijenbemesting en maïs zaaien in één werkgang uitvoert. 

De eerste optie is duur, de tweede kost capaciteit.1  

Een maïs zaaimachine die kan zaaien in driehoeks-verband biedt een goed alternatief en is volgens het nieuwe voorstel wel mogelijk. Dit biedt als grote voordeel dat de investeringskosten relatief laag blijven en de capaciteit op het land is gewaarborgd.  

Traditioneel wordt mais gezaaid op een rijafstand van 75 centimeter en een tussenruimte in de rij van 14 centimeter. Mais in ruitvorm wordt gezaaid op een afstand van 37.5 en 28 centimeter in de rij. Dankzij GEOCONTROLen elektrische aansturing van zaairijen op een Kverneland-precisiezaaimachine, ontstaat een nauwkeurig zaaipatroon. De zaairijen worden automatisch afgesloten, waardoor er onder andere geen overlap ontstaat en het plantje altijd op de juiste plek komt te liggen.

In ruitvorm zaaien biedt ook nog een ander voordeel op. Door de ruitvorm hebben planten meer ruimte om zich te wortelen. Onkruid krijgt door de gewassluiting van de planten minder kans om zich te ontwikkelen, wat ook een besparing in gewasbeschermingsmiddelen oplevert. 

1 Bron: Dit betekent aanscherping maisteelt op zand- en lösgrondWijnand Hogenkamp, boerderij.nl, 18 oktober 2017

Vul onderstaande formulier in en ontvang de Optima brochure voor meer informatie. 

Momenteel zijn wij bezig met het upgraden van onze online systemen. Hierdoor is het momenteel niet mogelijk om de invulformulieren te gebruiken tussen woensdag 9 mei en zondag 13 mei. Excuses voor het ongemak.