Kverneland: winstgevend ploegen

Meer dan 135 jaar ervaring: dé ploegspecialist

De ambities van oprichter, Ole Gabriel Kverneland, zijn nog altijd aanwezig: ploegen ontwerpen die bestand zijn tegen de zwaarste omstandigheden en daarbij een perfect geploegd veld leveren voor het beste gewas.

Onze expertise beperkt zich echter niet tot Noorwegen. Kverneland, als de grootste ploegenfabrikant ter wereld, exporteert 97% van haar productie naar meer dan 45 landen overal ter wereld, voor al meer dan 65 jaar. Ervaringen uit al deze landen wordt onder ploegers en binnen Kverneland uitgewisseld. Hierdoor beschouwt men Kverneland als dé ploegspecialist.

Overal waar een goede grondbewerking als cruciaal aspect wordt erkend, is de winstgevendheid van ploegen even belangrijk. 

Ploegen winstgevend maken
Wij zijn ons ervan bewust dat uw land en gewassen uw leven zijn. Ze zijn van u afhankelijk zoals u afhankelijk bent van hen. Wat voor uw land en gewassen het beste is, is het beste voor u. Al onze inspanningen en oplossingen zijn toegewijd aan deze overtuiging. Dat geldt ook voor ploegen. De één vindt ploegen niet nodig om het beste uit het land te halen. Anderen vinden het te duur. Wat als wij u vertellen dat het dat niet is?

Dat het u wat te bieden heeft, zoals hogere opbrengsten en inkomsten. Dat het een gezonde en goede toekomst waarborgt voor u, uw gezin en uw bedrijf.

Wij noemen het: winstgevend ploegen.

Het kiezen van de juiste bodembewerking
Grondbewerking is het ideale medium voor gewasteelt met invloed van natuurlijke elementen zoals beluchting, bodemtemperatuur, vochtgehalte, structuur, onkruidopslag, nutriënten en plantgezondheid. Uiteindelijk is de keuze voor een bepaald systeem afgestemd op de meest geschikte bewerkingen op het juiste moment. Zo bereikt u de gewenste bodemconditie met minimale besteding van energie, tijd en investering.

In het algemeen maken we onderscheid tussen gereduceerde grondbewerking, conventionele of kerende grondbewerking, niet-kerende grondbewerking, directzaai en strip-till. De keuze voor een bepaald systeem van grondbewerking is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld: uw persoonlijke affiniteit, de bodemsoort, klimaat- en weersomstandigheden, potentiële gewasrotatie, milieutechnische afwegingen of landelijke wet- en regelgeving. Zelfs 'zero tillage' is voor sommigen een serieuze optie.

Ploegen, ja of nee?

Bij de overweging van het beste bewerkingssysteem is ploegen een veelbesproken onderwerp. Sommige boeren zweren erbij, anderen vinden het ouderwets of zelfs te duur.

Toch zijn er veel sterke argumenten die spreken in het voordeel van ploegen:

Gewasresten en andere organische materie wordt geheel ondergewerkt;

  • Minder groei van onkruid en opslag, wat minder gewasbescherming nodig maakt;
  • Lagere kans op schimmels doordat nieuwe gewassen minder zijn blootgesteld aan geïnfecteerde gewasresten;
  • Betere opdroging en opwarming van de bodem, met name in het voorjaar;
  • Hogere mobilisatie van voedingsstoffen;
  • Een schoon zaaibed laat het gebruik van eenvoudigere zaaimachines toe.

Onderzoek
In een recent onderzoek (2015), dat werd uitgevoerd door Kverneland onder Duitse en Franse akkerbouwers, wordt ploegen herkend als de belangrijkste bewerkingsmethode. Meer dan 60% van de boeren ziet het als een essentiële stap in de landbouw. Een voordeel dat door bijna 80% van de boeren werd genoemd is dat men bespaart op chemicaliën om onkruiden te bestrijden, met name duist.

Ploeg of cultivator?
(Auteur: Prof. Dr. Wolfgang Kath Petersen)

Is werken met een cultivator werkelijk goedkoper dan werken met een ploeg? Je zou verwachten dat een stoppelcultivator door de grote werkbreedte en hoge rijsnelheid meer oppervlakte per uur bewerkt. Maar een vergelijkbaar resultaat kan alleen worden behaald door een veld meerder malen te bewerken. Daarnaast zou men meer herbiciden en fungiciden nodig hebben; middelen die de laatste jaren vaak ter discussie staan.

Laten we de positieve aspecten van de ploeg even vergeten; laten we kijken naar de bewerkingskosten en de ploeg vergelijken met een cultivator.

Test
Een test die werd uitgevoerd op hetzelfde veld met vergelijkbare omstandigheden zal laten zien of de ploeg werkelijk meer brandstof verbruikt dan sommigen beweren. De twee testkandidaten, een cultivator met 10 tanden op 3m en een 6-schaar ploeg werken samen op het veld. Beiden zijn afgesteld op een werkdiepte van 23cm en gekoppeld aan identieke 185pk trekkers. Slip en brandstofverbruik worden constant gemeten. De resultaten (zie de tabel op de pagina rechts) zijn erg verrassend! Met dezelfde diepte, breedte en snelheid is het brandstofverbruik bijna gelijk. Met het oog op slip zijn de resultaten zelfs iets in het nadeel van de cultivator.

Werkdiepte en werkbreedte
Hoewel ploegen vele voordelen heeft kunt u zich afvragen: is het wel efficiënt? En kan ik de efficiëntie beïnvloeden?

Het antwoord is een simpel 'ja, dat kunt u'.

Door goed na te denken over factoren zoals diepte en breedte, het rister en de rijsnelheid tijdens het ploegen kun je zowel de trekkracht, de tractie als de capaciteit optimaliseren. Daarnaast zult u besparen op brandstof en slijtage.

Uiteraard zijn de specifieke afstelling en de werkelijke besparingen afhankelijk van locatie, teeltplan en klimaat, dus kunnen ze elk jaar variëren. Maar hoe dan ook, door rekening te houden met bovenstaande beschouwingen om de efficiëntie van ploegen te bevorderen leg je de basis voor een schoon zaaibed.

Daarom is het belangrijk een ploeg te gebruiken die zich eenvoudig op lokale omstandigheden laat aanpassen.

2. februari 2017