Wettelijke kennisgeving: Voorwaarden en bepalingen

Deze website wordt aangeboden door Kverneland AS ("Kverneland Group") en mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Bij de toegang tot en het gebruik van deze website ("Site"), gaat u akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals uiteengezet in deze kennisgeving. U stemt er tevens mee in zich te houden aan alle aanvullende beperkingen die op deze Site worden weergegeven.

Kverneland Group geeft u toestemming om de informatie ("Materialen") op deze site uitsluitend voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik te bekijken en te downloaden. Deze toestemming houdt geen eigendomsoverdracht van de Materialen in, en kopieën van de Materialen mogen op geen enkele wijze worden gewijzigd of worden gereproduceerd of in het openbaar weergegeven of verspreid of anderszins worden gebruikt voor openbare of commerciële doeleinden.

Kverneland Group garandeert niet dat deze Site of haar servers vrij zijn van schadelijke componenten zoals virussen. Kverneland Group staat verder niet in voor de juistheid of volledigheid van de Materialen of de betrouwbaarheid van enige verklaring, advies of mening van andere informatie die via deze Site wordt weergegeven. Noch Kverneland Group, noch enige andere rechtspersoon binnen de gecombineerde groep van ondernemingen "Kverneland Group", met inbegrip van haar dochterondernemingen, aanvaardt enige aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden. Op de materialen op deze website mag niet worden vertrouwd in verband met een beleggingsbeslissing of iets dergelijks.

Kverneland Group aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen of schade, van welke aard dan ook, die voortvloeien uit het gebruik van deze website of de informatie die zich daarop bevindt.

Kverneland Group kan op deze site links aanbieden naar websites die door andere entiteiten worden beheerd. Kverneland Group inclusief haar dochterondernemingen, zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in verband met de toegang tot en het gebruik van deze websites.

Deze kennisgeving wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Noorse wetgeving.