Kverneland Exacta CL GEOSPREAD

GPS gestuurd, intelligent strooien (secties in stappen van 1 m) met de Exacta CL GEOSPREAD. Kuipinhoud van 1.100 l. tot 2.450 l.

De Exacta CL GEOSPREAD is de ideale strooier voor het middensegment van de markt voor (melk)veehouders en akkerbouwers. Het GEOSPREAD systeem op deze weegstrooier maakt het mogelijk om zowel handmatig als automatisch de werkbreedte te variëren. Dit doet de strooier in stappen van 1m. per sectie met een maximum van 14 secties. De strooier wordt geleverd met 4x 3-tons weegcellen en een unieke referentiesensor, wat samen zorgt voor een accurate weging en automatische kalibratie.

Geospread in combi met Geopoint

Het totale voordeel van GEOSPREAD, gecombineerd met het GEOPOINT kopakker manangement kan oplopen tot een besparing van maar liefst 15%. Besparing op kunstmest en betere opbrengsten, omdat er geen overlap meer plaatsvindt. De strooier wordt ISOBUS aangestuurd via IsoMatch Tellus Pro of Tellus GO terminal, of via de ISOBUS trekker terminal.    

De Voordelen van de Exacta GL Geospread:

 • CentreFlow strooisysteem
 • Volledig automatisch strooisysteem met unieke referentie sensor
 • Unieke GEOSPREAD weegsysteem met 1m per sectie 
 • ISOBUS 11783 compatible
 • Leverbaar in combinatie met IsoMatch GEOCONTROL

Bekijk ons totaaloverzicht van kunstmeststrooiers.

Technische Specificaties

Exacta CL GEOSPREAD 1100 1550 2000 2450
Kuipinhoud (l) 1100 1550 2000 2450
Vulhoogte (cm) 108 127 146 165
Breedte (cm) 220 220 220 220
Vulbreedte (cm) 214 214 214 214
Leeg gewicht (kg) 450 475 495 520
Strooibreedte (m) 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)* 10 - 24 (27/30)*
Afgifte (kg/min) 10 - 320 10 - 320 10 - 320 10 - 320

 * Afhankelijk van type kunstmest en schoepen

GEOSPREAD Systeem

De Exacta CL en Exacta TL GEOSPREAD is de meest accurate strooier op de markt. De strooier heeft namelijk met behulp van (D)GPS een automatische werkbreedte aanpassing. Dit betekent geen overlap en daardoor een ruime besparing op kunstmest en daarbij erg gebruiksvriendelijk. GEOSPREAD maakt gebruik van de sectiecontrole functie op de IsoMatch Tellus Go en IsoMatch Tellus Pro bedieningsterminal. De werkbreedte wordt aangepast in stappen van 1 mtr met maximaal 24 secties (Exacta TL GEOSPREAD) en maximaal 14 secties (Exacta CL GEOSPREAD). Naast de werkbreedte wordt ook de gift automatisch aangepast, zodat altijd de juiste, ingestelde hoeveelheid, op het land terecht komt. Deze unieke combinatie maakt de Exacta CL en Exacta TL GEOSPREAD de meest accurate strooier op de markt, zonder beperkingen op het strooibeeld.

De Voordelen:

 • Snel en accuraat strooien, dankzij de reactiesnelheid van de spindelmotoren. 
 • Altijd een perfect strooibeeld, doordat de snelheid van de schijven constant blijft bij het aanpassen van de werkbreedte.
 • Eenvoudige bediening; het is niet nodig om van de trekker af te stappen voor het instellen van de werkbreedte en gift. 
 • 100% ISOBUS voor een gemakkelijke bediening.
 • Automatische start/stop functie op de kopakker.

De Voordelen:

 • Snel en accuraat strooien, dankzij de reactiesnelheid van de spindelmotoren. 
 • Altijd een perfect strooibeeld, doordat de snelheid van de schijven constant blijft bij het aanpassen van de werkbreedte.
 • Eenvoudige bediening; het is niet nodig om van de trekker af te stappen voor het instellen van de werkbreedte en gift. 
 • 100% ISOBUS voor een gemakkelijke bediening.
 • Automatische start/stop functie op de kopakker.

Voor meer informatie over het iM FARMING concept, ga dan naar http://nl.kverneland.com/iM-FARMING 

CentreFlow Strooisysteem

 • Geen beschadiging, geen verpulvering, geen stof: een centraal uitstroompunt, gelijkmatige versnelling en middelpuntvliegende kracht zorgen ervoor, dat de kunstmest de snelheid van de strooischijf krijgt voordat het de schoepen bereikt. 
 • Nauwkeurig strooibeeld: Grote schijven met 8 schoepen maken een strooibeeld mogelijk van 9 tot 54 meter. Het strooibeeld met dubbele overlap zorgt voor een nauwkeurige kunstmestverdeling.
 • Geringe windgevoeligheid: Vlakke schijven en een horizontaal strooibeeld.
 • Gelijkmatige verdeling: Acht schoepen per schijf zorgen voor een gelijkmatige verdeling en een dubbele overlap. 
 • Nauwkeurig strooibeeld in elke situatie: In plaats van direct op de schijf te vallen en door schoepen te worden weggeslagen, worden de kunstmestkorrels via de uitstroomopening naar de schoepen geleid. Het afgiftepunt blijft daardoor gelijk.

Weegsysteem

 • Continue dynamische calibratie met een zeer hoog communicatie signaal
 • Kvernelands unieke referentiesensor: Alle negatieve invloeden worden automatisch gecorrigeerd. De Kverneland referentiesensor geeft een absolute nauwkeurigheid, want elke kilo telt!
 • Weegcellen in combinatie met een unieke referentiesensor

  - Continue calibratie
  - Automatische correctie op hellingen
  - Automatische correctie bij piekbelastingen, bijvoorbeeld bij ongelijk land en moeilijk begaanbare spuitpaden
  - Automatisch snelheids gerelateerd doseersysteem
  - Er is geen calibratie nodig voorafgaand aan het strooien

 • Hoge nauwkeurigheid onder alle omstandigheden. Bespaar kosten en verhoog kwaliteit: eenvoudig maar effectief strooien! 

EasySet: Eenvoudig instellen

 • De dosering en werkbreedte kunnen eenvoudig worden afgelezen en ingesteld achter op de strooier. 
 • The development department of Kvernelands spreader R&D team has its own spreader competence centre in order to allow continuous testing throughout the year. All test are carried out according to the strictest international standards and quality requirements.
 • De sleutel tot nauwkeurig strooien is het goed afstemmen van kunstmestkwaliteit en liter gewicht met de strooitabellen. De CentreFlow 6 sterren-checklist helpt u om steeds nauwkeurig te strooien in alle omstandigheden.
  1. Selecteer kunstmestsoort
  2. Bepaal korrelgrootte en verdeling 
  3. Bepaal het litergewicht
  4. Selecteer de strooitabel
  5. Kies de gewenste instellingen
  6. Stel de CentreFlow EasySet in

Kantstrooien

 • De ExactaLine is bedoeld om vanuit het spuitspoor naar de kant toe te strooien. Door de verschillende platen worden de korrels zo afgebogen dat deze precies tot de kant gestrooid worden. Het kan voor alle verschillende kunstmest soorten correct afgesteld worden. De afstelling werkt door enkele handelingen uit te voeren. De bediening is hydraulisch vanaf de trekker. De schuinstel cilinder heeft dezelfde functie als de ExactaLine, maar is zeker bij grotere werkbreedtes minder nauwkeurig. De ExactaLine is ook leverbaar op de Exacta CL.
 • De hydraulische kantstrooiplaat is bedoeld voor strooien vanaf de kant richting het veld. De kantstrooiplaat kan vanaf de trekkerstoel hydraulisch in werking worden gesteld. De kantstrooiplaat kan worden ingesteld in een zogenaamde opbrengst- of milieustand. 
 • De Border Spreading Indicator (BSI), is een handig kastje die aangeeft welke kantschudvoorziening in werking is. 

ISOBUS Bediening

 • ISOBUS intelligence: Standaard op onze weegstrooiers
  De weegstrooiers zijn ISOBUS compatibel van de trekker tot de strooier en van de strooier naar de trekker. Naast de ISOBUS trekkerterminal kan de strooier ook worden bediend met een Kverneland Group Terminal, zoals de IsoMatch Tellus of de Focus II. Gemakkelijk plug en play!
 • IsoMatch Tellus GO:
  De IsoMatch Tellus GO is een universele ISOBUS terminal. De multifunctionele terminal is ontwikkeld voor snelle en simpele controle van ISOBUS werktuigen en geeft de gebruiker een klant specifieke ervaring voor een efficiënte werking van werktuigen en taken.
 • IsoMatch Tellus Pro terminal:
  De IsoMatch Tellus Pro 12"terminal biedt de optimale alles-in-één oplossing in de trekkercabine. Het is het centrum voor het verbinden van ISOBUS werktuigen, precisie landbouw applicaties en Farm Management Systemen. Het biedt alle mogelijkheden om met het werktuig het maximale te halen uit uw gewas, door te besparen op kunstmest, chemicaliën en zaad met behulp van automatische sectiebesturing en variabele dosering. Het unieke dubbele scherm geeft de mogelijkheid om twee ISOBUS werktuigen tegelijkertijd te bedienen.  

Voor meer informatie over het iM FARMING concept, ga naar http://nl.kverneland.com/iM-FARMING 

IsoMatch GEOCONTROL

IsoMatch GEOCONTROL is een applicatie van Kverneland Group. Deze additionele software module is weer een volgende stap in de ontwikkeling van ISOBUS. Met GEOCONTROL bent u als agrariër in staat om op termijn easy, smart en efficiënt te kunnen werken. IsoMatch GEOCONTROL heeft de volgende functionaliteiten:

 • Sectie controle: Automatisch in- en uitschakelen van secties. 
 • Variabele hoeveelheidscontrole: Automatische aanpassing van de zaai-, strooi- of spuitdosering op basis van slimme sensortechnologie. 
 • Documentatie: Eenvoudige uitwisseling van informatie tussen bedrijfsmanagementsysteem en IsoMatch GEOCONTROL. 
 • Stuurhulp: De stuurhulp stelt u in staat om precies de voorgeschreven richting en positie te volgen aan de hand van veldlijnen (in combinatie met de IsoMatch InLine light bar). Kopakker controle; maken van een kopakker grens en kopakker begeleidingslijnen. Flexibele grensopname; opnemen van de grens van een gebied zonder aangekoppeld werktuig. Stuurhulp voor al uw machines; ook losstaand kan deze set dienen om met bijvoorbeeld een maaier of cultivator precies en snel te werken.

IsoMatch GEOCONTROL - The Advantages

 • Gemak en comfort voor de gebruiker, omdat je niet handmatig in- en uit hoeft te schakelen of de gifthoeveelheid hoeft aan te passen. Je kunt je 100% richten op het rijden op het land. 
 • Efficiënter werken en het voorkomen van overlap scheelt 5-10% aan bijvoorbeeld bemesting, zaaizaad en spuitmiddelen. De gewassen groeien beter en je hebt een hogere opbrengst. 
 • Met IsoMatch GEOCONTROL wordt 's nachts werken gemakkelijk. IsoMatch GEOCONTROL verlicht de werkdruk dus aanzienlijk. 

Voor meer informatie over iM FARMING, kijk op http://nl.kverneland.com/iM-FARMING

AutosetApp

De AutosetApp is een App voor de IsoMatch Tellus Pro en IsoMatch Tellus GO ISOBUS terminal. De App integreert de strooitabellen in de terminal. Met behulp van de AutosetApp en de IsoMatch terminals, past de Kverneland GEOSPREAD weegstrooier zich automatisch aan, met de gegevens die in de App zijn ingevoerd. De AutosetApp kan ook worden gebruikt in combinatie met de CL EW en TL weegstrooiers, met de uitzondering dat bij deze type strooiers het uitstroompunt (letter instelling) nog handmatig moet
worden ingesteld.

De strooitabellen database, met altijd de meest recente strooitabellen, is altijd online beschikbaar. De AutosetApp kan op twee verschillende manieren verbinding maken met deze strooitabellendatabase. Wanneer er een WiFi-verbinding beschikbaar is (of u kunt een Wi-Fi hotspot creëren met een smartphone) wordt er verbinding gemaakt met de online strooitabellendatabase via de IsoMatch Wireless USB adapter. De Autosetapp checkt of er een actuelere database beschikbaar is die dan automatisch gedownload wordt.

Voor meer informatie over het iM FARMING concept, ga naar: http://nl.kverneland.com/iM-FARMING

Standaard en optionele accessoires

 • Eenvoudig vergroten van de kuip dankzij de aluminium opzetranden. 
 • Een afdekzeil is optioneel leverbaar en past op elke strooier!
 • Optioneel kranenstelsel voor links en rechts afsluiten voor halve werkbreedte.
 • Voor het strooien van kleine hoeveelheden, is het CentreFlow systeem standaard uitgevoerd met een fijndoseer set.
 • Pyramide vormige zeven zijn standaard uitgevoerd op alle CentreLine strooiers
 • Aftapset voor het leegmaken van de kuip is optioneel leverbaar. Handig wanneer er wordt gestrooid met verschillende soorten kunstmest. 
 • Voor kantstrooien kan er gebruik worden gemaakt van een (hydraulische kantstrooiplaat, TrimFlow of schuinstelcilinder 
 • LED verlichting optioneel leverbaar

Waarmee kan ik u helpen?